Vordingborg Kommune med Danmarks længste kystlinje

Jeg glæder mig dagligt over den smukke natur og Danmarks længste kystlinie på 385 km, som Vordingborg  Kommune er beriget med. Der er langt fra Møns Klint til Svinø, men netop naturen og kysten binder os sammen og giver os mulighed for at tage det pusterum, vi alle har brug for i en travl hverdag.

Vindmøller på Møn med Langø i forgrunden

 
Vi skal gå forrest for at passe på naturen
Derfor kan det også være svært at forstå, at vi har så svært ved at passe på vores natur og at klimaforandringer er den største miljømæssige trussel, kloden står overfor. Også lokalt er vi påvirket af disse forandringer, og som kommune skal vi gå forrest ved at vise, hvordan vi kan nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger. Og hvordan vi gennem bæredygtig transport kan reducere CO2 udslippet. Den kollektive trafik skal understøtte brugen af de to jernbanestationer i Lundby og Vordingborg, og forsøgsprojektet med telebusser omkring de tre købstæder og Lundby skal udvikles, så vi opnår størst mulig fleksibilitet i den kollektive trafik.

Bedst mulig service til lavest mulige omkostninger

Forudsætningerne for en god kommunal service er gode medarbejdere og en god økonomi. De gode medarbejdere har vi, men vores økonomi er under stærkt pres i disse år. Selvom det er et problem i mange andre kommuner, skal vi tage ansvar for vores egen økonomi. Derfor er vi nødt til sammen at tænke i kreative baner for kunne levere den bedste  service til de lavest mulige omkostninger. Det kræver erfaring, styring og indsigt. Det arbejde vil jeg sammen med kommunens dygtige medarbejdere fortsat gerne stå i spidsen for. Og selvom vi er presset på økonomien, skal vi hele tiden tænke i velfærd og ligeværd.

Flere unge skal have en uddannelse

Gennemsnitsalderen stiger i Vordingborg Kommune, og det betyder en række nye udfordringer. Både på kort og på langt sigt vil vi komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Samtidig ved vi, at hver fjerde ung i Vordingborg Kommune ikke får en uddannelse - det er en af vores største udfordringer. Derfor skal vi arbejde for, at alle unge får en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Det sker ved, at det enkelte barn får det bedst mulige tilløb til en god voksentilværelse gennem et tæt samarbejde mellem forældre, dagpleje, daginstitutioner og folkeskoler. Vi skal fortsætte det udviklingsorienterede og eksperimenterende samarbejde, der allerede i dag er mellem vores institutioner, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.