Sankt Hans aften i Damsholt

Godaften – Tak til Damsholte Friluftsscene for at I igen har indbudt mig til holde årets båltale her på ved friluftsscenen i Damsholte.

Det har været en pragtfuld dag, hvor den danske sommer har vist sig fra den bedste side – Og når aftenen så slutter med den festlige klassiske komedie - Charles Tante - som vi lige har set – så går alt jo op i en højere enhed.

Det var en flot forestilling som de mere end 50 aktive har givet os i aften. Den skal i have tak for. Endnu engang gjorde I det.

Hver gang jeg kommer rundt i vores smukke kommune, må jeg knibe mig selv lidt i armen i den erkendelse, at vi er begunstiget med så mange smukke steder her i Vordingborg og her på Møn vælter vi i dem. Mange af stederne kan vi opleve umiddelbart, når vi kører rundt på øen og vi behøver ikke bevæge os ud af bilen.  Men tager vi os tid til at stige ud og bevæge os lidt væk fra alfa vej, ja så kan man opleve steder, hvor stilheden regere og man kan få ro i sit travle sind. Som led i min træning med Team Rynkeby Vordingborg, har jeg haft den fornøjelse, at holdet 2 gange har besøgt Møn. Og begge gange har både Øen og vejret vist sig fra sin bedste side. Og alle cykelrytterne er blevet betaget af vores smukke natur.

Og netop her ved Sankthans er hele naturen fyldt med en særlig kraft. En kraft, som den har opsuget fra solen på årets længste dage.

Vi kan selv mærker, hvordan vi sådan får ekstra kræfter når solen skinner – kræfter som vi ønsker vi kunne gemme til dårligere tider – til efteråret og vinteren. I gamle dage mente de overtroiske, at denne kraft fra solen nærmest var magisk. Derfor brugte de kloge koner og mænd netop Sankthans nat til at indsamlede mange af de lægeurter, som de i årets løb skulle bruge, til at kurere folk med.

Disse kloge koner og mænd var en væsentlig del af datidens hverdag. De var datidens eksperter. De havde en viden og kundskaber, som den almindelige borger ikke altid forstod. Og derfor oplevede vi i 1200-tallet, at hekseovertroen begyndte at komme ind i billedet, og i de følgende århundreder tog til med rædselsfulde følger for mange kvinder (og mænd) i hele Europa.

I Danmark blev den første "heks" brændt på bålet her på Møn, nemlig i Stege i 1540, og så sent som i 1722 kom en "heks" på bålet i Salling. Alene i Danmark mistede op mod tusinde "hekse" livet i flammerne og Helt indtil 2. verdenskrig er der eksempler på, at folk med ry som "hekse" blev forfulgt i Danmark.

Heksen, som vi brænder på bålet i aften, fortsætter traditionen med, at hekse og onde magter er særligt farlige netop i aften - sankthans aften.  Men de ”hekse” vi futter af i aften er nok mere et symbol på, at vi brænder vores egne indre hekse eller fordomme af. Vi visker tavlen ren og kan starte på en frisk.

I 3 år har vi arbejdet på at få den nye kommune til at blive et. Vi er kommet godt i gang, men det har og er stadig en svær og udfordrende opgave vi sammen er i gang med. Det skal der ikke herske tvivl om. Og i den forbindelse har vi stadig fordomme nok at smide på bålet.

Det var bedre i de gode gamle dage,

Vi plejer at …

og en af de værste er vel den frygt, mange af os har for det fremmede og ukendte. Bliver denne frygt for stor, kan vi komme til at tvivle på samfundet og fællesskabet. Men tiderne har netop vist os, at gennem sammenhold og fællesskab, har vi skabt et holdbart og menneskeligt samfund! Også på trods af internationale finanskriser og lokale økonomiske udfordringer, der lige nu bringer uro i vores måde at leve på.

Når Damsholte Friluftsscene igennem mere end 40 år har fremvist deres friluftsforestilling og når I øver eller forbereder scene eller kostumer eller som i aften arrangere Sankt Hans bål, her på Stadion- så er I med til at bringer folk sammen – ikke kun her fra Møn – fra hele vores Vordingborg kommune.

Og når alle de mange andre foreninger over hele det ganske land laver aktiviteter til glæde for medlemmerne og borgerne i den umiddelbare nærhed, har det en meget vigtig sidegevinst. Det bringer folk sammen.

Alle de forskellige aktiviteter, som de frivillige tilbyder os, får os til at tale sammen og vi får en fælles opfattelse af vores nærmiljø. Vi føler os mere hjemme, og vi oplever at vi hører til.

Og I aften, som det sker hvert år til Sankt Hans, så hele Danmarks befolkning netop nu, som vi, spændte på at bålet bliver tændt. Det er en fascinerende tanke at vi er en del af et større fællesskab.

Vi er en del af fællesskabet - og så er kimen til et spirende frø for en bedre fremtid lagt. Når vi kender hinanden, begynder vi også at bekymre os for hinanden og så er vi parate til at hjælpe hinanden, når der er behov for det.

Det er midsommer og sammen fejrer vi Sankthans her ved Møn Friskole. Og mens vi står og ser sankthansbålet brænde, vil jeg bede jer huske på, at:

·      Vi tør tro på livet

·      Vi tør tro på fællesskabet og vores fælles samfund.

·       Vi tør give os tid til at nyde livet og det fællesskab, som de menneskelige kontakter bygger på. For uden den direkte, åbne og varme kontakt mellem mennesker gror vi ikke. Og så kan vi ikke gøre den forskel, som vi alle gerne vil!

 Jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen en rigtig god sankthansaften og en rigtig god sommer!