Klima Kommune

Jordens klima er vor alles problem. I dag og de næste mange år frem har både politikere og borgere et meget stort ansvar for jorden og vores klima. Vi har et ansvar for, at ikke bare vores børn og børnebørn, men også de generationer som følger efter, har en jord, vi har passet på. I kommunalbestyrelsen er der allerede taget flere beslutninger, som skal gavne miljøet, og der vil komme endnu flere i årene fremover. Derfor er det også helt naturligt, at Vordingborg Kommune nu indgår i rækken af danske klimakommuner.

Mandag  d. 25. maj 2009 havde jeg den fornøjelse sammen med Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, at underskrive en aftale om at Vordingborg kommune skal være Klimakommune.

En Klimakommune har visioner og målsætninger om at gøre noget konkret ved klimaproblemet, og som op til det store internationale klimatopmøde i december 2009, viser dette ved at indtræde i det fælles af kommuner, som har fulgt Danmarks Naturfredningsforenings opfordring.

Du kan læse mere om betingelserne for klimakommunerne på:  http://dn.dk/Default.aspx?ID=77