Det har vi også nået:

Ind i mellem må man lade tankerne falde tilbage på nået af alt det vi har nået gennem Vordingborg kommunes første 3 år. Ind imellem glemme man, at vi kun har været i gang i 3 år, og også hvor meget vi faktisk har nået.

Så er det jo rart, at man kan tage en tur på tænkebænken for enden af Kalvehave Mark. Nedenfor er nogle af de ting, der kom frem i mine tanker

 

 

Bo og Naboskab Vordingborg,

Vi har bygget nye boliger på  Sankelmarksvej i Vordingborg, hvor 20 beboerne deres egen bolig med to værelser med eget toilet og bad samt en lille køkkenniche og egen terrasse. Derudover er der i bygningerne nogle hyggelige fællesarealer, som beboerne kan benytte, når de har lyst til dét. Placeringen tæt på Algade giver også beboerne mulighed for at gå eller cykle ind til ind til byen og deltage aktivt i bylivet.

Vi har lukket den helt utidssvarende institution Dyssegården og givet de 5 beboere et nyt bolig tilbud på et moderniseret Stårbyhus.

Bo og Naboskab Møn

31 ny klyngeboliger på Topasvej i Stege bestående af 31 lejligheder fordelt i 4 klynger. Hver klynge har desuden et fælles køkken og opholdsrum, hvor beboerne kan hygge sig og indtage fælles måltider. Klyngerne er bundet sammen af en lukket boliggade, så det er muligt at færdes mellem klyngerne uden at skulle ud i regn og sne. I midten er der et personalerum og en gildestue.

Bo og Netværk Møn

Det var ikke længere ansvarligt at anvende boligerne i Langgade i Stege, Derfor har vi bygget et helt nyt Bo og Netværk  - Platanvej 41  i Stege som er færdigbygget i november 2008 består af 21  2 værelses lejligheder med bad og køkken. De er fordelt på to døgndækket afdelinger. En selvstændig afdeling bestående af 10 boliger, og 11 boliger der er tilknyttet fællesarealer i form af køkken og opholdsstue.

50 Nye ældreboliger i Vintersbølle.

Vordingborg centret i Kalvehave, et tilbud til børn og unge med ADHD

Det gamle ”DAMP” center lå i en gammel industribygning i industrikvarteret på Præstegårdsvej i Vordingborg. Det kunne vi ikke være bekendt, så da muligheden bød sig, købte vi Kalvehave Strand af København s kommune. Og nu har vi endnu bedre tilbud om: Behandling, undervisning og erhvervstræning  til børn og unge med ADHD,

Sundhedscenter Stege, med træningsfaciliteter, kronikker skoler, sundhedspleje lægevagt og Ny Tandklink til børn og omsorgstandpleje

Sundhedscenter Vordingborg, med træningsfaciliteter, kronikker skoler, sundhedspleje, lægevagt og Ny Tandklink børn og omsorgstandpleje

Nyt Hjælpemiddeldepot

Ny børnehave i Ørslev, med plads til 150 børn i alderen fra 0 – 6 år

Ny SFO2 i Præstø

Renovering af Biblioteket i Præstø

Vi fik gennemført den længe ventede renovering af Præstø bibliotek, der nu fremtræder med åbne og lyse lokaler. Og der blev også plads til lokalarkivet i Præstø.

Renovering af Kajanlæg ved Kulturarkaden inkl. nye bro tættere på vandet

Parkeringspladser og parkeringshus ved Kulturarkaden

Ny cykelsti fra Keldby til Fanefjord, Møn

Renovering af Banegårdspladsen i Vordingborg (tilskud fra staten 3,9 mio. kr.) projektering foregår, opstart primo 2010.

Renovering af Slotstorvet Vordingborg (tilskud fra Realdania 4,5 mio.kr) projektering pågår, opstart efter festugen 2010.

Gratis telebusser i Vordingborg Kommune

Borgerne i Vordingborg Kommune er de første øst for Storebælt – og blandt de første i Danmark - som kan køre med telebusser uden at skulle have penge op af lommen

Et utal af Naturgenopretningsprojekter, bl.a.:

Nyt liv i Hårbølle bækken

Restaureringsprojekt for Mern Å.

Påbegyndt ledelsesreform, hvor bl.a. antallet af direktører nedsættes fra 6 til 3, og fagcheferne er rygraden i organisationen - vedtaget medio 2008, og ledelseslagene bliver mindsket.

Ny struktur af ældreområdet, hvor de ti ældrecentre får eget ansvar for den daglige drift, og et lag af mellemledere fjernes.

Fokus på sygefravær, har mindsket fraværet.

Visionær Børn, Unge og Familiepolitik,

Ny økonomisk styringsmodel.

Demokratimodel med 17 lokalråd.

Erhvervsudvikling i tæt samarbejde med Vordingborg Udviklingsråd, med Erhvervsforening, Turistforening, de 3 handelsstandsforeninger, LO og DA.

I regi af Vordingborg udviklingsråd / selskab (som repræsenterer handelslivet, erhvervslivet samt turistorganisationerne i hele Vordingborg kommune) har jeg gennem de sidste 2 år målrettet arbejdet med at vi sætter fokus på Vordingborgs særlige potentialer. Her arbejder vi med 3 søjler

  1. Det maritime,
  2. Lokale produkter, (og det kan være alt fra fødevare over kunsthåndværk til produktion med Kulfiber og flyvemaskiner)
  3. Natur og Kulturarven –

Vi er netop nu i gang med at implementere en 4 søjle, som skal fokusere på mulighederne i Femern projektet.