TALE VED ÅBNINGEN AF WAVES FESTIVAL 2009

Samspillet mellem kunsten og det offentlige har været et af temaerne på sommerens landspolitiske arena. Debatten blev indledt, da et medlem af Folketinget udsendte en kommentar, hvor bl.a. kulturministeren blev angrebet for ikke at blande sig i, hvad god kunst er, men derimod bruge tiden på sin ændrede civilstatus – kulturministeren er blevet gift i sommer.

Efter nogle dage reagerede kulturministeren, I en kronik anførte hun, at staten og dermed kulturministeren ikke skal bestemme kunstens indhold men alene skabe rammerne for kunstnerisk udfoldelse. Jeg skal ikke stille mig til dommer i denne strid, som har fremkaldt reaktioner fra en lang række kulturpersonligheder. Men jeg vil udtrykke en vis sympati for kulturministerens argument.

Dels har vi i Danmark gennem de seneste 40-50 år haft en stolt tradition for det såkaldte armslængdeprincip. Vi skal sikrer kunstens og kulturens uafhængighed af politiske og økonomiske interesser eller sagt med tidligere kulturminister Julius Bomholts ord

”NOK STØTTE, MEN IKKE DIRIGERE.”

Vi kender også stater, hvor man ikke har haft den samme opgavefordeling mellem politik og kunst – både i 30-erne og senere, og det ønsker vi ikke her hos os.I det samme angreb på kulturlivet gav folketingsmedlemmet nogle eksempler på, hvad god kunst ikke er, og som derfor ikke burde få offentlig støtte.

Eksemplerne var kendetegnet ved at have nogle år på bagen, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere dem i en nutidig sammenhæng. Til gengæld kan man se, hvilken betydning værkerne har haft for samtiden,

flyttet opfattelser og holdninger og dermed flyttet afsættet for udviklingen i eftertiden.

Lad mig blot nævne et enkelt eksempel:

Piero Manzoni blev kendt for at konservere sin egen afføring på dåse under titlen ”Merda d’artiste”, men har skabt mange andre værker, der har haft stor betydning for udviklingen af procesorienteret kunst og det eksperimenterende materialevalg (det tør man nok sige!!).  Hans brug af ironien, parodien og det paradoksale kan ses genspejlet i kunsten i dag. Senest også som inspirator for udviklingen af børns kunstforståelse. Manzoni blev kun 29 år, men han flyttede i sit korte liv opfattelsen af, hvordan kunst kan virke i samfundet og kan her 48 år senere stadig vække debat.

Jeg siger ikke, at det offentlige i 2010 skal støtte lort på dåse, og Bjørn Nørgårds hesteofringer på henkogningsglas hører en anden tid til. Men en hver tid skal have sin egen kunstproduktion, der udvikler kunsten og bidrager til, at den kunst, der skabes, forholder sig til den samtid, den er skabt i og ikke blot er en kopi af fortidens kunst.

Og her kommer Waves-festivalerne ind som mødested for den nyeste europæiske gadeteaterproduktion.

I Vordingborg er vi stolte over at være hjemsted for Danmarks største teaterfestival og til, at teaterfolk fra hele Europa mødes en uges tid og inspirerer hinanden gensidigt.  Og vi er stolte over, at det endnu en gang er lykkedes at skabe en spektakulær begivenhed i Vordingborg.  Det er nu 10. gang, der afholdes Waves-festival i Vordingborg og endnu en gang overgår den forrige års festival – traditionen tro, kan man sige.

Vi kan iagttage, at der kommer gæster fra hele Europa for at se de forskellige forestillinger og på de udklip, vi støder på i udenlandske aviser og tidsskrifter kan vi se, at Waves-festivalen vækker opmærksomhed langt ud over landets grænser og er med til at sætte Vordingborg på landkortet som en betydningsfuld kulturby.

Men også hos os selv har Waves-festivalerne stor betydning. Vi bliver på første hånd vidne til en lang række spændende oplevelser, og når festivalerne slutter, er vi ikke de samme.  Jeg tror ikke, der findes ret mange byer i Danmark, hvor befolkningen med glæde vil give plads til, at hele byen bliver omdannet til en stor teaterscene og hvor den ene teatertrup efter den anden forstyrrer den almindelige ro og orden i byen med larm, lys, fyrværkeri, mærkværdig opførsel, kravlen op og ned af huse osv.

Men Waves har flyttet vores opfattelse af, hvad gode oplevelser er og gjort os mere åbne for det, der er lidt anderledes. Og den tolerance har vi glæde af i alle livets forhold. Jeg håber, at rigtig mange vil få glæde af den kommende uges storstilede program og at vejret vil være med jer.

 Og med disse ord vil jeg erklære Waves festival 2009 for åbnet – tak fordi I kom og nyd nu alle tilbudene.