Fakta om den nye kommunes start!

Venstres spidskandidat, Bo Manderup Jensen tog i onsdags her i avisen fat på valgkampen med en nogle urigtige påstande om Vordingborg kommunes økonomi. Han anklager blandt andet socialdemokraterne for at spille hasard med kommunens økonomi.

Bo Manderup Jensen begrunder det med, at vi overtog fire kommuner med en ”sund og fornuft og økonomi”. Fakta er, at de fire kommuners regnskab for 2006 samlet viste et underskud på 55,7 mio. kr. mod et budget overskud på 25, 9 mio. kr. 

Mon der er andre end Bo Manderup Jensen, der kan udlægge disse tal som ”en sund og fornuftig økonomi”?

Videre skriver Venstres kandidat, at vi har formøblet et betydeligt millionbeløb, som vi fik tildelt via udligningsreformen. Vordingborg kommune fik 46 mio. kr., MEN de 35 mio. kr. tvang regeringen med Venstre i spidsen os til at bruge på skattelettelser. Så det Bo Manderup Jensen kalder gode forudsætninger i 2007 var i virkeligheden en særdeles vanskelig situation, hvor vi for at få økonomien til at hænge sammen var nødt til at lave besparelser.

Den 28. maj besluttede hele kommunalbestyrelsen (uden Enhedslisten) at indføre et ansættelsesstop pr. 21. maj 2009 med kortest mulig varighed, samt  ”at” direktionen udarbejder sparekatalog med forslag til besparelser, svarende til 5% af serviceudgifterne i 2010 på samtlige udvalgsområder, herunder at direktionen udarbejder sparekatalog for 2009 med henblik på at opnå balance i regnskab 2009”   På mødet gav Venstres gruppeformand Knud Larsen følgende tilsagn ” Da vi har været med til at bruge pengene, vil vi også gerne være med til at finde løsninger for 2009 og 2010.”

For at vores borgere og ansatte ikke skal gå i længere tid med uklarhed, blev en hurtig proces tilrettelagt, så kommunalbestyrelsen allerede på sit møde i d. 25. juni kan træffe de nødvendige beslutninger vedr. budget 2010, men også for indeværende år.

 

For mig er det en naturlig og demokratisk proces, at direktionens forslag til besparelser sendes til høring både blandt medarbejdere og de relevante råd, nævn og bestyrelser – inden vi politisk behandler kataloget. Og lige så naturligt er det, at jeg som borgmester ikke censurerer administrationens forslag, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutningen.

 

Efterfølgende har Venstre fralagt sig ansvaret, senest på økonomiudvalgets møde d. 17. juni; ”Venstre og Dansk Folkeparti ønsker på nuværende tidspunkt ikke at tage stilling til 2010 samt overslagsårene, men ønsker at afvente den senere budgetbehandling.” 

 

Byrådets beslutning lægger op til, at det er nu grundlaget for næste års budget skal på plads, for at det kan lykkes. Det er som at vælge mellem pest og kolera, når vi skal prioritere mellem opgaverne. Og der er der er ingen politiker, der har det godt med at skulle spare hverken på børn, ældre eller andre følsomme områder. Samtidig med at regeringen gennem de sidste 9 år stadigt har lovet borgerne bedre service, må vi i de danske kommuner sande, at de samtidigt har udhulet vores økonomiske grundlag og dermed muligheden for den kommunale service, socialdemokraterne ønsker at levere.

Henrik Holmer Socialdemokrat og

Borgmester i Vordingborg